Jaroslav Haščák žiada od Igora Matoviča verejné ospravedlnenie za jeho nenávistné výroky Aktuality

Advokátska kancelária RELEVANS prevzala právne zastupovanie Jaroslava Haščáka vo veci ochrany jeho osobnostných práv, a to v súvislosti s verejnými vyjadreniami a útokmi Igora Matoviča na jeho osobu.

Igor Matovič sa vo vzťahu k Jaroslavovi Haščákovi opakovane a intenzívne dopúšťa výrokov, ktoré patria do kategórie tzv. nenávistného prejavu („hate speech“). Takýmito výrokmi Igor Matovič podnecuje verejnosť k nenávisti voči jeho osobe či voči jeho rodinným príslušníkom.

Vo svojich verejných vyjadreniach, z ktorých mnohé preberajú aj slovenské médiá napr. označuje pána Haščáka za páchateľa najrôznejšej trestnej činnosti, a to aj takej, v dôsledku ktorej zomierajú tisíce chorých ľudí ročne pre neposkytnutie adekvátnej zdravotnej starostlivosti.  

Skutočnosť, že pánovi Haščákovi boli opakovane adresované rôzne vyhrážky, je dôkazom toho, že nenávistné prejavy  neostávajú iba v mediálnom priestore či na sociálnych sieťach, ale majú priamy dopad na konkrétne skutky ľudí. Môžu teda vyústiť do reálnej tragédie.

Je zrejmé, že s blížiacimi sa voľbami a prebiehajúcou predvolebnou kampaňou naberajú nenávistné prejavy Igora Matoviča na intenzite.

Preto bola Igorovi Matovičovi v týchto dňoch zaslaná výzva na upustenie od zásahov do osobnostných práv Jaroslava Haščáka spolu s výzvou na ospravedlnenie.

Alexander Kadela, riadiaci partner Advokátskej kancelárie RELEVANS, ktorá Jaroslava Haščáka zastupuje, uviedol: „Pevne veríme, že Igor Matovič bude akceptovať naše výzvy a v budúcnosti sa zdrží akýchkoľvek nenávistných vyjadrení, ktoré predstavujú nezanedbateľné riziko, že podnietia niekoho z jeho podporovateľov k reálnym skutkom.“

V prípade, ak Igor Matovič od takýchto prejavov neupustí, budeme nútení v mene nášho klienta podať civilnú žalobu a dožadovať sa  súdnej ochrany. Boli by sme však samozrejme oveľa radšej, ak by to nebolo potrebné a Igor Matovič by práva pána Haščáka a jeho rodiny rešpektoval dobrovoľne. Vyplývajú totiž z právneho poriadku a početnej judikatúry, ktorá práve od politikov očakáva zvýšenú opatrnosť pri výbere slov a zdržanlivosť s výrazmi, ktoré môžu potenciálne podnecovať nenávisť.