Dôvody nezákonnosti obvinení v kauze Gorila a súvisiaceho postupu prokurátora ÚŠP

Vyšetrovanie Gorily

Reakcia Valerie Haščákovej na dnešné vyhlásenia Daniela Lipšica

Tlačová správa obhajoby J. Haščáka k novému obvineniu v kauze „Gorila“

/4

O
kauze
Gorila

V decembri 2011 došlo na internete k zverejneniu dokumentov, ktoré sa prezentujú ako výsledok spravodajskej činnosti Slovenskej informačnej služby (akcia Gorila) a ktorých obsahom sú údajné korupčné praktiky pri nakladaní so štátnym majetkom a verejnými prostriedkami. Vzhľadom na to, že vyšetrovanie tejto kauzy stále prebieha, rozhodli sme sa na jednom mieste zhromaždiť komplexné materiály, ktoré ponúkajú vecný a hlavne faktografický pohľad. Sme presvedčení, že každý, kto má záujem pochopiť kauzu Gorila v celom kontexte a zaujímajú ho detaily, bude považovať túto webovú stránku za užitočný informačný zdroj.

Nezákonný spis

Nezákonný spis

Bez ohľadu na skutočnosť, či je “spis Gorila” výmyslom, spravodajskou hrou, alebo má úplne či čiastočne základ v spravodajskej činnosti (napr. Slovenskej informačnej služby), “spis Gorila” je nezákonným a neprípustným dôkazom a všetky dôkazy získané priamo alebo nepriamo na základe “spisu Gorila” sú rovnako nezákonné a nepoužiteľné v trestnom konaní – tzv. teória plodov z otráveného stromu (nezákonný dôkaz plodí nezákonný dôkaz). Rovnako sú nezákonné aj samotné trestné konania začaté a/alebo postavené na “spise Gorila”.

Autenticita “spisu Gorila” nikdy nebola potvrdená a dokonca aj údajný “pôvodca spisu” (Slovenská informačná služba) nikdy nepotvrdil pôvod “spisu”, pričom podľa verejne dostupných zdrojov mala Slovenská informačná služba uviesť, že “spis” len pripomína akési opisné vyhodnotenie záznamov z odpočúvania. Z toho vyplýva, že “spis Gorila” je buď výmyslom, spravodajskou hrou zasadenou do dobových súvislostí s čiastočným využitím rôznych odpočúvaní, a teda nemôže slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, alebo môže mať úplne alebo čiastočne základ v spravodajskej činnosti, napr. Slovenskej informačnej služby (čo by samozrejme ešte nepreukazovalo pravdivosť obsahu “spisu”).

Transakcie v spise

Analýza finančných transakcií

Analýza finančných transakcií

Vo všetkých úspešných transakciách, na ktorých sa skupina Penta zúčastnila a ktoré boli spomenuté v “spise Gorila”, bola skupina Penta úspešná výlučne na základe predloženia najlepších ponúk, vrátane ponúk cenových. Zo žiadnej z transakcií investičnej skupiny Penta, ktoré sú uvedené v “spise” nevznikla štátu škoda a uskutočnili sa v súlade s platnými právnymi predpismi.

“Spis Gorila” obsahuje zmienku o 12 transakciách – finančných záujmoch investičnej skupiny Penta, ktoré mala presadzovať korupčnými metódami. Priložená analýza preukazuje, že množstvo tvrdení o transakciách uvedených v “spise Gorila” nie je založených na pravdivých skutočnostiach a tieto si mnohokrát časovo, ako aj logicky odporujú.

Kauza PPC

Kauza PPC

Asi najviac medializovanou kauzou súvisiacou so “spisom Gorila” bol predaj spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava (PPC), v prípade ktorej mal byť štát údajne “okradnutý” o 15 miliárd Sk. V súvislosti s kauzou PPC exminister vnútra Daniel Lipšic dňa 5.3.2012 podal na Generálnu prokuratúru SR podnet na podanie návrhu na začatie konania o určenie neplatnosti prevodu majetku pri predaji majetkovej účasti Fondu národného majetku v PPC. Tento podnet Generálna prokuratúra odložila s tým, že nie je dôvod na prijatie žiadneho prokurátorskeho opatrenia, vrátane žaloby na určenie neplatnosti predaja.Priložené analýzy preukazujú, že obvinenia vyslovené ministrom Lipšicom sú nezmyselné a odporujú skutočnosti.

Kauza Letisko

Kauza Letisko

„Spis Gorila“ obsahuje celý rad informácií, ktoré naznačujú vážne korupčné jednanie pri privatizácii bratislavského a košického letiska, ktorá prebiehala v rokoch 2005 – 2006. Fakty, ktoré dokumentujú túto privatizáciu však takéto obvinenia výrazne spochybňujú. Zásadnou skutočnosťou je, že víťazné konzorcium TwoOne, ktorého minoritným partnerom bola aj investičná skupina Penta, predložilo vo finále o 1,2 mld. Sk vyššiu ponuku ako druhý uchádzač v tendri.

Oficiálne správy o trestnom konaní