K ŠIKANE ZO STRANY OČTK VO VECI GORILA Aktuality

Trestné stíhanie v tzv. veci Gorila ukazuje svoju odvrátenú tvár. A tou je, aspoň zatiaľ, procesná šikana. Dúfame, že dnešný incident sa nebude opakovať a zodpovední zjednajú nápravu.

Ako sme uviedli vo vyhlásení z 2.12.2022, po doručení obvinenia J. Haščákovi sme si ako obhajoba kládli kardinálnu otázku, na ktorú nám žiaľ jeho odôvodnenie nedávalo ŽIADNU odpoveď: „(..) ako čeliť rôznym hmlistým tvrdeniam o tom, čo všetko Haščák zamýšľal, plánoval, koho ovplyvňoval, keď z obvinenia ani nevyplýva, o čo sa tieto dohady opierajú? Budeme múdrejší po nazretí do procesného spisu, ktorý má zrejme státisíce, ak nie milión stránok?“.

Inak povedané, bez nazretia do spisu sa nevieme riadne brániť.

Oboznamovanie s vyšetrovacím spisom malo začať dnes. K nazeraniu boli pripravení zamestnanci advokátskej kancelárie s technickým vybavením na kopírovanie listinných aj elektronických dokumentov a advokáti. Vyšetrovateľka X však zamestnancov advokátskej kancelárie poslala domov s odôvodnením, že na procesnom úkone pri vyšetrovaní obzvlášť závažného zločinu sa podľa § 36 ods. 2 Tr. por. môže zúčastniť len advokát.

Podľa § 36 ods. 1 Tr. por. obhajcom môže byť len advokát. A v prípravnom konaní sa podľa § 36 ods. 2 písm. a) Tr. por. pri úkonoch trestného konania môže dať obhajca zastúpiť advokátskym koncipientom, len ak nejde o konania o obzvlášť závažnom zločine. Zdanlivo má teda pani vyšetrovateľka pravdu.

Mimochodom, tým obzvlášť závažným zločinom je v prípade pána Haščáka legalizácia príjmov z trestnej činnosti, kde v obvinení v rozpore so zákonom chýba zmienka o predikatívnom trestnom čine, hoci bývalý vyšetrovateľ prípadu, uvedený vznesením obvinenia do omylu, sa domnieva, že taká zmienka tam nechýba:

Musí tam byť ten predikatívny trestný čin a ten predikatívny trestný čin tam zrejme bol, ale tá spojitosť, že to je za to, nebola nikdy daná, teda nebola nikdy daná. Nevedeli sme to preukázať.“ (L. Kyselica v rozhovore so ZKH.)

Názor pani vyšetrovateľky sa však  už javí v inom svetle, ak si uvedomíme, že procesný úkon pri obhajobe je výkon advokátskych, nie kopírovacích služieb.

Advokát prítomný na tomto úkone spis študuje a rozhoduje, čo v záujme klienta chce dať skopírovať, z čoho si len zhotoví poznámky a zároveň sa podieľa na spísaní zápisnice, kde uvádza svoje pripomienky a námietky k úkonu.

Ak si so sebou privedie asistenta, aby mu pri kopírovaní spisu, osobitne tak rozsiahleho, ako je spis Gorila (takmer 200 zväzkov), pomohol (no nie posudzovaním, ako so spisom naložiť, ale len kopírovaním toho, čo advokát určí), je otázkou základnej slušnosti, aby mu polícia vyšla v ústrety a účasť asistentov umožnila. O zachovanie mlčanlivosti sa nik nemusí obávať, práve preto prišli asistovať výlučne zamestnanci advokátskej kancelárie obhajcu, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou.

Pokladáme za nepochopiteľné, že v takejto veci nám v prvom rade nebola ponúknutá možnosť vyhotoviť si elektronickú kópiu spisu, nakoľko spis je nepochybne úplne alebo v podstatnej časti zelektronizovaný. Je to očividné už z usporiadania a vyhotovenia dnes predloženej časti spisu (mnohé z týchto dokumentov sa tlačili).

A keď už nie je, je aspoň vecou základnej slušnosti umožniť obhajobe si listinnú podobu spisu kopírovať na úrovni 21. storočia, t.j. s vlastným vyškoleným personálom a vlastnými kopírovacími zariadeniami. A nie že kopírovanie sa umožní len advokátom, a aj to s jednotlivým zapisovaním každej listiny do zápisnice (bežne sa to totiž robí tak, že sa nakopíruje tzv. zväzok a ten sa následne poznačí do zápisnice, že bol skopírovaný).

Prítomný advokát J.Haščáka na dnešnom nazretí vyšetrovateľke X uviedol: „V poriadku, ale rátajte s tým, že budeme požadovať nazeranie aj mimo termínov, ktoré nám vyhradíte, pretože ide o rozsiahly spis a takto to advokátom bude omnoho dlhšie trvať.“. Na to sme dostali odpoveď „Dostanete termíny, ktoré Vám poskytnem, vtedy, kedy Vám ich poskytnem“.

Len pre úplnosť uvádzam, že aj procesné predpisy týkajúce sa policajtov hovoria o tom, že procesný úkon vykonáva vyšetrovateľ alebo iný policajt podľa § 10 ods. 7 Tr. por. Na úkonoch sa však bežne zúčastňujú a pri nich asistujú technici, PMJ-čkari, operatívci, či niekedy aj kukláči (tí k nám mimochodom pred dvoma rokmi zavítali aj bez sprievodu vyšetrovateľa a doteraz nám právny titul ich pobytu v DPII nie je známy. Naši zamestnanci však na políciu prišli v sprievode advokátov).

Uvedený incident je pritom tragikomický vo svetle skutočnosti, že iný orgán prípravného konania obhajcom J.Haščáka účasť zamestnancov advokátskej kancelárie na kopírovaní vyšetrovacieho spisu v minulosti umožnil a rovnako im umožnil kopírovať si celé zväzky bez jednotlivého spisovania kopírovaných listín. A to aj napriek tomu, že išlo o stíhanie pre obzvlášť závažný zločin (ktorým vtedy bola, rovnako ako v aktuálnom prípade, tzv. legalizácia). V opačnom prípade by sme pred 2 rokmi kopírovali možno 50-násobne menší spis ako v Gorile tri dni (Gorila nám bude aktuálnym tempom trvať odhadom 4 kalendárne mesiace). Zápisnicu prikladáme.

Tým, kto nám vtedy vyhovel, bola sudkyňa rozhodujúca o väzbe J.Haščáka Pamela Záleská, pričom išlo o vyšetrovanie, na ktorom sa zúčastnila tá istá vyšetrovateľka, ktorá napríklad dnes poslala domov tú istú zamestnankyňu, ktorú sudkyňa dňa 11.12.2020 spis kopírovať nechala. O to je dnešná obštrukcia zo  strany vyšetrovateľky X nepochopiteľnejšia. Pred dvoma rokmi sa v jednej jej veci dalo  a dnes sa už v inej jej veci toho istého obvineného nedá? Čo sa medzitým zmenilo?! Lebo o obvinenie pre obzvlášť závažný zločin išlo v oboch prípadoch!

No, medzitým sa zmenilo napríklad to, že o praktikách vyšetrovateľky X v súvislosti s väzobným stíhaním J.Haščáka vyšiel po zrušení jeho predchádzajúceho obvinenia článok Komu zvonia do väzby, ktorý napísala obhajoba.

Pevne veríme, že vedenie policajného zboru aj dozorová prokuratúra zabezpečia, aby sa pri triviálnych administratívnych úkonoch, ktoré sa v iných konaniach dajú vyriešiť kultúrne odovzdaním DVDčka s kópiou zelektronizovaných zväzkov, nešikanovali obhajobu takýmto spôsobom. Lebo iný dôvod ako neprocesný, keď to inokedy u toho istého obvineného vo veci v pôsobnosti špeciálneho tímu „Gorila“ išlo a teraz už odrazu nie, nám nenapadá.