Okresný súd nariadil neodkladné opatrenie, ktorým Igorovi Matovičovi a strane OĽANO ukladá povinnosť zdržať sa zverejňovania urážlivých výrokov Aktuality

Okresný súd nariadil neodkladné opatrenie, ktorým Igorovi Matovičovi a strane OĽANO ukladá  povinnosť zdržať sa zverejňovania a šírenia nepravdivých, urážlivých a hanlivých výrokov voči nášmu  klientovi Jaroslavovi Haščákovi.

Súd zároveň Igorovi Matovičovi a jeho hnutiu nariadil vymazať zo svojich profilov na sociálnych  sieťach desiatky príspevkov a videí, ktoré takéto difamačné výroky obsahujú.

Alexander Kadela, partner advokátskej kancelárie Relevans zastupujúcej Jaroslava Haščáka, uviedol: „Rozhodnutie samozrejme vnímame pozitívne. Od kohokoľvek, kto počas dlhej doby zastával  najvyššie verejné funkcie by sme očakávali, že bude rešpektovať práva iných osôb. Môžeme preto iba vysloviť poľutovanie nad tým, že sme sa ochrany práv pána Haščáka museli domáhať až súdnou  cestou. Postup Igora Matoviča bol až zarážajúci. Jeho konanie nasvedčovalo tomu, že dokonca aj po  doručení našej výzvy chcel ujmu na právach nášho klienta značne rozšíriť.“

Súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že videá a príspevky Igora Matoviča obsahujú prejavy o pánovi  Haščákovi, ktoré nie je možné spoločensky tolerovať. Podľa súdu totiž nebolo cieľom Igora Matoviča  využiť svoje postavenie na otvorenie legitímnej verejnej diskusie, nakoľko príspevky a videá  neobsahujú prípustnú a vecnú kritiku, ale osobné slovné útoky, ktoré nesledujú žiadny legitímny cieľ.

Súd nariadil neodkladné opatrenie aj z toho dôvodu, že Igor Matovič aj po zaslaní výzvy na zdržanie sa šírenia urážlivých výrokov v tomto konaní pokračoval. Navyše, po doručení výzvy nabrali jeho  útoky voči Jaroslavovi Haščákovi na intenzite. „Neodkladné opatrenie však nie je vhodným inštitútom na domáhanie sa všetkých nárokov, ktoré  Jaroslavovi Haščákovi v súvislosti s konaním Igora Matoviča vznikli. Preto pristúpime k podaniu  civilnej žaloby, ktorou tieto nároky v mene nášho klienta uplatníme. Žalobu momentálne
finalizujeme“, uviedol advokát Kadela.

Súd sa k téme vyjadrení politikov venoval aj vo všeobecnejšej rovine, a to v časti odôvodnenia, kde  upozornil na to, že vzhľadom na postavenie politikov sa predpokladá, že občania (a najmä ich voliči)  preberajú ich tvrdenia a závery ako fakt a to bez ďalšieho overovania. Preto súd pri politikoch  reprezentujúcich záujmy občanov očakáva ich morálnu vyspelosť a to, že svoju autoritu nebudú  využívať na neoprávnené zasahovanie do súkromia a ľudskej dôstojnosti iného neprimerane  urážlivou, či dokonca vulgárnou kritikou danej osoby, prekračujúcou spoločenské pravidlá slušnosti.

Rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia je tak ďalším v rade, ktoré je podkladom pre  verejnú diskusiu o vytváraní mantinelov v komunikácii politikov. Toto rozhodnutie zdôrazňuje fakt, že postavenie, ktoré politici zastávajú, prináša so sebou nielen isté privilégiá, ale aj zodpovednosť.  Výroky politikov, ktoré prekračujú hranice slušnosti a ktoré zároveň zasahujú do ľudských práv iných  ľudí, môžu mať významný dopad na vnímanie politiky, výkon verejnej funkcie a demokracie ako takej.