Právnici Jaroslava Haščáka podali podnet na Súdnu radu SR Aktuality

V septembri 2022 podal J. Haščák prostredníctvom svojich právnych zástupcov podnet na Súdnu radu SR, ktorým inicioval podanie návrhu na disciplinárne stíhanie sudkyne Špecializovaného trestného súdu Mgr. Pamely Záleskej.

Podnetom J. Haščák požadoval najmä prešetrenie nezákonných únikov zo spisu o jeho väzbe a poukazoval na to, že rozhodnutie o jeho väzbe sa vymykalo ostatným rozhodnutiam sudkyne v iných skutkovo obdobných prípadoch. Toto rozhodnutie o väzbe J. Haščáka bolo napokon opakovane Najvyšším súdom SR vyhodnotené ako nezákonné.

Podnet bol prerokovaný Súdnou radou SR začiatkom roka 2023 so záverom, že Súdna rada SR nezistila dôvod na podanie disciplinárneho návrhu voči sudkyni.

Keďže sa však v auguste 2023 objavili na verejnosti nové informácie o blízkom vzťahu P. Záleskej s novinárkou Monikou Tódovou, ktoré potvrdzovali dôvodnosť podnetu týkajúceho sa najmä únikov informácií zo spisu, J. Haščák podnet z roku 2022 doplnil podaním z novembra 2023 a požiadal o jeho opätovné prerokovanie Súdnou radou SR.