Môže sa občan Jaroslav Haščák domáhať náhrady škody spôsobenej štátom? Kauza Arpáš

“Je absolútne neprípustné, aby bol ktokoľvek nezákonne obmedzený na osobnej slobode a bol nezákonne väzobne stíhaný – podmienky výkonu väzby sú pre človeka, ktorý ich nezažil nepredstaviteľné. Ja sám som bol nezákonne väzobne stíhaný 565 dní, takže viem, o čom píšem.

A viem zodpovedne povedať, že žiadna náhrada majetkovej či nemajetkovej ujmy, v akejkoľvek výške nikdy nenapraví to, čo človek nezákonne väzobne stíhaný bude mať vo svojej hlave do konca svojho života.

Je na každom z nás, či pojmy ako zákon, zákonnosť, rovnosť pred zákonom, demokracia, právny štát, Ústava SR, sloboda, základné ľudské práva a slobody budú bezobsažnými pojmami, alebo či budú tým, čo uznáva a vyznáva naša spoločnosť – nad niektorými vecami jednoducho nejde „prižmúriť oči“, niektoré veci sú len čierne alebo biele, a to bez ohľadu na to, koho sa týkajú.”

 

Prečítajte si celý blog advokáta Martina Ribára, v ktorom sa venoval žiadosti Jaroslava Haščáka o ospravedlnenie za jeho nezákonné stíhanie a väzbu.

 

Prečítať