Príkaz na prehliadku v Digital Parku II a súhlas prokurátora s príkazom sú protiústavné Aktuality

Podľa Ústavného súdu OČTK vydaním príkazu na prehliadku a súhlasu prokurátora porušili základné práva spoločností Digital Park II, s.r.o., PENTA INVESTMENTS LIMITED a Penta Real Estate, s. r. o. na súkromie a na súdnu ochranu.

Príkaz na prehliadku v Digital Parku II vydala dňa 1. 12. 2020 vyšetrovateľka Martina Babacsová so súhlasom prokurátora Ondreja Repu v kauze tzv. kupovania nahrávok Gorily, v ktorej bol nezákonne obvinený aj J. Haščák.

Ústavný súd  okrem konštatovania porušenia základných práv sťažovateľov zrušil súhlas prokurátora O. Repu s príkazom vyšetrovateľky M. Babacsovej na prehliadku v Digital Parku II.

Príkaz M. Babacsovej na prehliadku Digital Parku II a súhlas O. Repu sú podľa Ústavného súdu protiústavné.

Podľa Ústavného súdu vyšetrovateľka M. Babacsová všeobecnou formuláciou príkazu vytvorila podklad pre „lovenie“ akýchkoľvek dôkazov, t.j. podmienky pre hľadanie a odňatie čohokoľvek, a to bez akýchkoľvek limitov, ktoré mali byť určené v príkaze. Ústavný súd preto konštatoval, že takéto rozhodnutie je ústavne neudržateľné (bod 17. odôvodnenia Nálezu).

Ústavný súd poukázal aj na dlhší odstup od spáchania skutkov (r. 2006) a začatia trestného stíhania (r. 2015). Ústavný súd v tomto smere konštatoval, že OČTK sa vôbec nevysporiadali s otázkou, či po takom dlhom čase bolo naozaj reálne domnievať sa, že sa v priestoroch budú nachádzať veci súvisiace s tak starými skutkami (bod 14 odôvodnenia Nálezu).

Nezákonnosť (protiústavnosť) prehliadky v Digital Parku II tak okrem generálneho prokurátora konštatoval aj Ústavný súd. Po náleze Ústavného súdu je nepochybné, že k prehliadke v Digital Parku II nemalo nikdy dôjsť, a to bez ohľadu na nezákonnosť obvinenia J. Haščáka. Prehliadka v Digital Parku II tak ostáva len nezákonnou a hrubou manifestáciou moci.

Sťažovatelia v nadväznosti na nález Ústavného súdu zvážia, či si svoje práva uplatnia aj postupom podľa zákona za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.