Stanovisko obhajcov J. Haščáka k stanovisku ÚŠP zo dňa 27.9.2022 zverejnenému na Facebookovom profile ÚŠP Aktuality

Úrad špeciálnej prokuratúry sa v stanovisku zo dňa 27.9.2022 vyjadril k fatálnym pochybeniam JUDr. Ondreja Repu pri výkone dozoru v kauze „kupovania nahrávok“. Podľa domovskej prokuratúry JUDr. Repa pri výkone dozoru vo veci J. Haščáka nepochybil, keďže len zastával „legitímny“, hoci „iný“ právny názor ako NS SR, či GP SR.

Zarazilo nás, že toto tvrdenie sa ÚŠP pokúša podporiť paralelou s kauzou „Čurilla a spol.“. Tým totiž ÚŠP len potvrdzuje svoj nekonzistentný prístup k obom kauzám, keď podľa „okolností“ tvrdí raz to a raz ono.

V oboch prípadoch (Čurilla aj Haščák) sa totiž prokurátor konajúci o sťažnosti voči obvineniu neriadil závermi súdu, ktorý predtým prepustil obvinených z väzby, hoci súd prepustenie odôvodnil aj „jednoznačnou“ nedôvodnosťou obvinení.

Vedeniu ÚŠP však nevadilo, keď JUDr. Repa v zamietnutí Haščákovej sťažnosti dôvody rozhodnutia najvyššieho súdu úplne ignoroval (a následne pripravil rovnako neopodstatnený podnet na podanie dovolania voči jeho prepusteniu z väzby, ako opäť potvrdil NS SR). Naopak, kritizovalo rozhodnutie NS SR o prepustení J. Haščáka z väzby.

Vo veci J. Čurillu sa však ÚŠP opakovane verejne stotožňoval so záverom krajského súdu o nedôvodnosti stíhania a rovnako verejne polemizoval s nositeľmi opačného názoru. Pritom vo veci nevykonával dozor a ani nepoznal spis. A v januári 2022 špeciálny prokurátor dokonca generálnej prokuratúre verejne adresoval posmešne ladenú dilemu v tomto znení:

„V princípe (…) platí (…), že vo vzťahu (…) k dôvodnosti trestného stíhania vyšetrovateľov NAKA je právny názor krajského súdu, ktorý (…) jednoznačne vyargumentoval, prečo je trestné stíhanie týchto vyšetrovateľov nedôvodné a účelové. (…)

 Potom je názor niektorých politikov (…), ktorí (…) si myslia – keď sa zrejme z médií pozrú na dôkaznú situáciu –, že ich trestné stíhanie je opodstatnené. Teraz máte dva právne názory. Uvidíme, či sa Generálna prokuratúra prikloní k právnemu názoru krajského súdu alebo politikov.“.

(https://domov.sme.sk/c/22817827/lipsic-na-oslavy-ruskej-prokuratury-by-som-nesiel.html)

 

Čiže kým

v prípade Čurillu a spol. D. Lipšic nielenže odmietal, ale dokonca zosmiešňoval opačný názor o dôvodnosti stíhania, ako bol vyslovený v rozhodnutí súdu o prepustení z väzby, hoci nepoznal spis,

vo veci Haščáka analogický „názor“ JUDr. Repu D. Lipšic podporuje ako legitímny a „iba odlišný“ aj potom, ako závery o jednoznačnej nedôvodnosti stíhania potvrdilo osem sudcov Najvyššieho súdu SR spolu s generálnym prokurátorom a – navyše aj potom – ako sa za nezákonné obvinenie a väzbu ospravedlnil štát. 

 

Za takýchto „okolností“ samozrejme neprekvapuje výrok ÚŠP, že „nebude verejne komentovať postupy iných orgánov verejnej moci – v tomto prípade postup Ministerstva spravodlivosti“, vyslovený aj napriek tomu, že ospravedlnenie za nezákonné obvinenie J. Haščáka, ktoré protiprávne „správoplatnil“ JUDr. Repa, poskytol nie „IBA“ iný orgán verejnej moci, ale štát, riadne zastúpený ministerstvom.

Každopádne vo svete, v ktorom sa štátne orgány správajú tak, akoby nekonali menom toho istého štátu, navzájom pritom rešpektujúc svoje rozhodnutia a postupy, ale hrajú sa na vlastnom pieskovisku, sa z idey právneho štátu stáva fackovací panák.

Zdôrazňujeme, že najvyšší súd, ako aj generálny prokurátor vo svojich rozhodnutiach konštatovali, že v spise sa nenachádza ani jeden dôkaz odôvodňujúci vznesenie obvinenia.

OČTK mali k dispozícii len jednu anonymnú informáciu zverejnenú viac ako 10 rokov na internete a za ten čas neboli schopní ani len získať svedectvo osoby v nej označenej ako jej autor. Dôkazná situácia sa niekoľko rokov pred vznesením obvinenia nezmenila. Navyše dôvody väzby, pre ktoré ju prokurátor navrhol, boli škandalózne, absolútne neakceptovateľné (vlastnenie médií, podávanie právnych podaní). A ovplyvňovanie nešpecifikovaných svedkov ako možný dôvod kolúzneho správania vyznieva tragikomicky v kontexte toho, že OČTK počas Haščákovej väzby nevypočuli ani jedného svedka, nehľadiac na to, že takmer polovicu tohto času prokurátor Repa strávil na  dovolenke.

Ondrej Repa ako dozorový prokurátor v trestnej veci J. Haščáka teda pochybil nie preto, že mal iný právny názor, ale preto, že hrubo porušoval zákony, vrátane škandalózneho zásahu v Digital Parku, ktorý schválil. Zakrývať prokurátorskú svojvôľu pláštikom „iného právneho názoru“ napriek opísaným krokom najvyššieho súdu, generálnej prokuratúry a štátu zastúpeného ministerstvom spravodlivosti svedčí nielen o neschopnosti sebareflexie na strane ÚŠP, ale zakladá aj významné riziká opakovania takýchto excesov do budúcnosti.

Pokladáme za symptomatické, že stanovisko ÚŠP je vlastne vyjadrením prokurátorov JUDr. Lipšica a JUDr. Repu. Už pre 15 mesiacmi sme totiž orgánom prokuratúry zaslali podanie, v ktorom poukazujeme na fakt, že ráno dňa 2.12.2020 ten PRVÝ (ešte ako advokát) zaslal Haščákovej blízkej osobe esemesku, ktorá sa dala pochopiť len ako ponuka na kajúcnickú spoluprácu od toho DRUHÉHO. Ponuka znie takto: „ak by SH začal spolupracovať do korupcie v politike“, tak „by s tým mohol vyjsť s čo najmiernejším následkom“.

Preto nás neudivuje, že bývalý advokát J. Haščáka D. Lipšic označuje vtedajšie konanie JUDr. Repu  za „legitímny“ právny názor. Slovo „legitímny“ nie je totiž v jeho stanovisku ničím iným ako eufemizmom, ktorý je rovnako vzdialený svojmu  pôvodnému významu, ako napríklad výraz „z prvej ruky“, ktorý zaznel na nedávno zverejnenej nahrávke JUDr. Repu.

Podľa nej JUDr. Repa oznámil konanie zásahu v Digital Parku policajnému prezidentovi o 16. hodine dňa 1.12.2020, t.j. v čase, keď zásah začal, čo označil za informovanie „z prvej ruky“.

Pritom bezpečne vieme, že tento zákrok (nasadenie Lynx Commanda v DP II) policajný prezident „povoľoval“ už deň predtým, t.j. dňa 30. 11. 2020!!! Chybou lávky však bolo, že mu na schválenie bola predložená žiadosť, napísaná vyšetrovateľkou M. Babacsovou, do ktorej sa „vlúdila“ chybička, keď vec „Haščák“ bola identifikovaná údajmi z kauzy „Očistec“.

Tým sa zrejme naplnil zákaz informovania o realizáciách voči Haščákovi a Pente vopred (o ktorom sa hovorí v inej trestnej veci a ktorého vydanie JUDr. Repa na nahrávke popiera). Dovoliac si teda parafrázovať minulé blogy D. Lipšica o „kačke“, táto kačka pláva a lieta ako prokurátor, ktorý dal „ban“ na informovanie policajného vedenia o záležitosti (Lynx Commando v Pente), na ktorej uskutočnenie jeho vyšetrovatelia potrebovali predchádzajúci súhlas policajného prezidenta a súčinnosť šéfa NAKA B. Zuriana (ten už dávnejšie verejne vyhlásil, že o tejto razii vopred nevedel).

Nech autori stanoviska špeciálnej prokuratúry prepáčia, ale s takto špeciálnym pojatím „legitimity“ hlboko nesúhlasíme.

Aj preto konštatujeme, že väzobné stíhanie v prípade J. Haščáka nebolo prostriedkom, ale cieľom snaženia OČTK urobiť z J. Haščáka kajúcnika. Radi by sme o tejto úlohe JUDr. Repu komunikovali len s príslušnými orgánmi, ale jeho nedávna verejná reakcia nás núti sa hore uvedeným spôsobom ohradiť.

Na okraj uvádzame, že stanovisko ÚŠP zo dňa 27.9.2022 je len ďalším z množstva prejavov zaujatosti tohto orgánu voči J. Haščákovi. Ako inak si možno vysvetliť, ak na otázku konkrétneho periodika štátny orgán namiesto priamej a vecnej odpovede na položené otázky zverejní obsiahly status na facebooku, v ktorom sa z väčšej časti venuje kritike tohto média a naznačuje možné motivácie jeho vlastníkov útočiť na ÚŠP, pričom na položené otázky odpovedá len okrajovo.