Stanovisko právnych zástupcov Jaroslava Haščáka k tvrdeniam Daniela Lipšica Kauza Arpáš

Daniel Lipšic, ktorý je v súčasnosti najvyšším predstaviteľom Úradu špeciálnej prokuratúry, zverejnil v nedeľu 5.9.2021 na svojom facebookovom profile status pod názvom Haščák a Mecom. V tomto statuse obvinil nášho klienta, ale aj nás, ako jeho právnych zástupcov, že klameme a zavádzame. Obvinenie D. Lipšica sa má týkať toho, akým spôsobom sme interpretovali advokátske služby, ktoré Daniel Lipšic v pozícii Partnera advokátskej kancelárie Dentons vykonával od 15.1.2018 do 30.9.2020 pre spoločnosť Mecom, a.s., ktorá v tom čase bola súčasťou skupiny Penta. V záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností zverejňujeme v plnom znení tú časť návrhu, ktorú sme podávali Generálnemu prokurátorovi SR  podľa § 363 a nasl. Tr. por., v ktorej sa zmieňujeme o službách Daniela Lipšica a AK Dentons.

Odmietame zaťahovanie nášho klienta a nás do sporu medzi R. Ficom a D. Lipšicom. Neželáme si byť jeho súčasťou, najmä keď obe strany v záujme prezentovania vlastných cieľov dezinterpretujú naše vyjadrenia.

Nad rámec toho, považujeme za dôležité zdôrazniť k celej záležitosti nasledovné fakty:

  • V našom podaní adresovanom Generálnej prokuratúre SR sme nehodnotili kvalitu, ani rozsah služieb Daniela Lipšica a ani AK Dentons. V žiadnom prípade sme nerozporovali odmenu, ktorá bola v tejto súvislosti vyplatená.
  • Do zmluvného vzťahu s AK Dentons v súvislosti s poskytovaním právnych služieb pre Mecom, a.s. klient vstúpil z dôvodu, že tieto služby mal osobne poskytovať  JUDr. Daniel Lipšic.
  • Informáciu o zmluvnej spolupráci medzi AK Dentons (D. Lipšicom) a spoločnosťou Mecom, a.s. sme do nášho podania uviedli z toho dôvodu, že tento zmluvný vzťah v mnohých ohľadoch vykazuje podobnosti s poradenským vzťahom s IDENTITOU. A ten bol dôvodom obvinenia a trestného stíhania nášho klienta. Pritom OČTK sa dopustili pri hodnotení vzťahu so spoločnosťou IDENTITA podobnej chyby, akej sa dopúšťa ten, kto hodnotí vzťah MECOM, a.s. a Dentonsu / D. Lipšica povrchne. A navyše treba uviesť, že na prvý pohľad bola spolupráca s D. Lipšicom rádovo menej materiálna ako spolupráca s manželmi Arpášovými.
  • Príkladom s advokátom Lipšicom sme teda chceli poukázať na to, že takýto druh spolupráce* uzatvárala skupina Penta s externými dodávateľmi štandardne a že zároveň postoj Daniela Lipšica v súčasnej pozícii špeciálneho prokurátora, ktorý podpísal podnet na podanie dovolania voči rozhodnutiu NS SR o prepustení nášho klienta z väzby, je nekonzistentný s jeho postojom dodávateľa advokátskych služieb pre spoločnosť Mecom, a.s. A to z toho dôvodu, že Daniel Lipšic sa podpisom podnetu na podanie dovolania stotožnil s tvrdením OČTK o údajnej neprimeranosti odmeny spoločnosti IDENTITA a údajnej fiktívnosti zmluvného vzťahu. Obdobnú logiku je totiž možné takýmto spôsobom uplatniť aj na zmluvný vzťah AK Dentons a Mecom, a.s. A to napriek tomu, že sa zjavne nejednalo ani o fiktívny zmluvný vzťah a ani o neprimeranú odmenu, čo sme v našom podaní dostatočne vysvetlili.

—————————————-

„Druhom spolupráce“ rozumieme také formáty spolupráce s poradcami, kedy je pozorovateľovi zvonku ťažké hodnotiť materialitu zmluvných plnení dodávateľa a kedy „prima facie“ pohľad na takúto spoluprácu môže byť aj preto veľmi povrchný. Páni Arpáš aj Lipšic sú odborníkmi na prácu s informáciami vo svojom záujmovom prostredí a aj preto sme pokladali peňažnú odmenu zaplatenú za nimi poskytované informácie za adekvátnu.