J. Haščák k opakovaným verejným vyhláseniam  špeciálneho prokurátora D. Lipšica ku kauze Gorila Kauza Gorila

Jaroslav Haščák považuje trestné stíhanie vedené voči jeho osobe vo veci Gorila za nezákonné. Aj preto nemá žiadny záujem na tom, aby bolo toto trestné stíhanie zastavené pre premlčanie v prípade, že by boli schválené a nadobudli účinnosť novely trestných kódexov. Naopak, Jaroslav Haščák bude v záujme umožnenia riadneho, nestranného a spravodlivého vyšetrenia tejto trestnej veci trvať na jej prejednaní a to aj v prípade, že by došlo k zastaveniu  trestného stíhania pre premlčanie.

 Daniel Lipšic neprestal napriek výzve J. Haščáka ignorovať zákon a dôsledky vylúčenia z kauzy Gorila, keďže sa k tejto kauze naďalej vyjadruje, a verejnosti podsúva, že pripravované novely trestných kódexov sú robené v prospech J. Haščáka a že prijatie novely Trestného zákona bude jedinou prekážkou pre ďalšie vedenie inak zákonného trestného stíhania vo veci Gorila.

 Vyjadrenia D. Lipšica o ohrození „zákonného“ trestného stíhania v kauze Gorila v dôsledku možného premlčania je absurdné najmä vo svetle nasledovných skutočností:

  • Kauza Gorila sa vyšetruje od januára 2012 (t.j. takmer 12 rokov)  špeciálnym vyšetrovacím tímom (v ktorom sa do dnešného dňa vystriedali desiatky vyšetrovateľov), ktorý zriadil Daniel Lipšic (v tom čase minister vnútra).
  • OČTK pritom pred prvým obvinením J. Haščáka v roku 2020 opakovane potvrdzovali, že J.Haščák poskytoval OČTK pri vyšetrovaní kauzy Gorila maximálnu  súčinnosť a nijakým spôsobom nebránil vyšetrovaniu.
  • Do roku 2020 Daniel Lipšic intenzívne opakoval, že kauzu nebolo možné vyšetriť, pretože prácu vyšetrovateľov vraj sabotoval bývalý dozorujúci prokurátor Dušan Kováčik. Toto tvrdenie sa okrem iného nepotvrdilo skutočnosťou, že od roku 2020 už túto kauzu dozorovali 4 prokurátori, pričom výsledkom vyšetrovania bolo nezákonne vznesené obvinenie v kauze Arpáš, za ktoré sa musela Slovenská republika J.Haščákovi ospravedlniť.
  • Na fakt, že vo vyšetrovaní nedochádzalo v minulosti zo strany dozorujúceho prokurátora k zbytočným prieťahom alebo sabotovaniu vyšetrovania, poukázal vo svojom rozhodnutí z januára 2021, ktorým J. Haščáka prepustil z väzby, aj senát Najvyššieho súdu SR.
  • Dva z troch nálezov Ústavného súdu SR, v ktorých bolo podľa D. Lipšica konštatované porušenie práv sťažovateľa zo strany ÚŠP, sa týkali práve kauzy Arpáš. V kauze Gorila ÚŠP zároveň dlhodobo toleruje Ústavným súdom SR konštatovanú protiústavnú nečinnosť vyšetrovateľky M. Babacsovej.
  • Po tom, ako sa Slovenská republika ospravedlnila J.Haščákovi, vzniesla tá istá vyšetrovateľka, opäť pod dozorom ÚŠP, J. Haščákovi nové obvinenie. Toto obvinenie nie je ani  po viac ako roku od jeho vznesenia právoplatné, keďže prokurátor ÚŠP o sťažnosti J. Haščáka doposiaľ nerozhodol.
  • Obvinenie v kauze Gorila bolo vznesené po viac ako desiatich rokoch stíhania spôsobom, ktorý vylučuje čo i len náznak zákonnosti. O.i. ide tu totiž rovnako ako v kauze Arpáš o „novú polievku zo starých surovín“, čiže oobvinenie, ktoré nestojí na nových dôkazoch, ale na tom, čo dávno zhromaždili predchodcovia vyšetrovateľky M. Babacsovej.
  • V súvislosti s aktuálnou diskusiou okolo primeranosti trestných sadzieb znie pozoruhodne fakt, že tesne po obvinení v kauze Arpáš D. Lipšic ešte ako advokát J. Haščákovi sprostredkoval ponuku OČTK na spoluprácu, v zmysle ktorej by z tejto kauzy vyviazol s miernym postihom, ak by svedčil proti bývalým predstaviteľom politickej strany SDKÚ. Aj táto skutočnosť potvrdzuje, že Daniel Lipšic bol už ako advokát a neskôr v roli špeciálneho prokurátora, protagonistom systému vyrábania tzv. kajúcnikov prostredníctvom vytvárania účelovej hrozby drakonického trestu, ktorú umožňuje aktuálne platný Trestný zákon.

Napriek všetkým týmto skutočnostiam D. Lipšic z pozície zaujatého špeciálneho prokurátora a v čase, keď obvinenie v kauze Gorila ešte nie je právoplatné, verejne kategoricky tvrdí, že trestné stíhanie vo veci Gorila by sa v prípade prijatia novely Trestného zákona muselo zastaviť pre premlčanie. Inými slovami, Daniel Lipšic automaticky toto obvinenie označuje za dôvodné a to bez toho, aby bolo rozhodnuté o sťažnosti J.Haščáka, ktoré vzniesol voči opätovnej neopodstatnenosti a nezákonnosti obvinenia.

 Haščák sa tak vďaka D. Lipšicovi, ktorý do veci Gorila ako vylúčený prokurátor podľa vlastných slov nezasahuje, prakticky dozvedel to, ako dozorový prokurátor ÚŠP po viac ako roku rozhodne o jeho sťažnosti proti obvineniu.