Gorila podľa Mitríka I. – Hovorca služby riaditeľom Aktuality

V nedávnom rozhovore pre TREND bývalý šéf SIS z Radičovej éry Karol Mitrík porozprával o Gorile. Pre Trend prvýkrát, pre rôzne médiá od ohlásenia kandidatúry na šéfa NKÚ pred 2 rokmi cca desiaty. A hoci dnešný riaditeľ NKÚ vyvoláva niekedy svojim prejavom rozpačité pocity, prinajmenšom v zásadnejších vyjadreniach ku Gorile si neprotirečí. Hoci občas povie aj niečo, čo treba brať so značnou rezervou.

Naposledy si tento najzhovorčivejší z ex-riaditeľov SIS napríklad spomenul (po 6 rokoch od zverejnenia spisu) na jeho „počítačovú analýzu”. Pred dvoma rokmi sa zase Pluske(1) v súvislosti s Gorilou zdôveril, že je dobré, „že ľudia nevedia, ako služba funguje“, lebo obava z toho, že SIS každého odpočúva, pôsobí ako prevencia; sú opatrnejší, a to pomáha krajine.Mitrík si v zásadnejších vyjadreniach ku Gorile neprotirečí. Hoci občas ho treba brať s rezervou.
Aj napriek výrokom tohto typu bývalý pán riaditeľ nepochybne pomáha skladať mozaiku poznatkov o kauze Gorila. A je úplne jedno, či preto, že chce alebo preto, že sa mu nejaký výrok proste len „prihodí”. A keďže akýkoľvek iný (ex)riaditeľ SIS, verejne hovoriaci o takejto kauze, by bol považovaný za excelentný zdroj informácií, bude vhodné aj v prípade pána Mitríka posúdiť, ktorým jeho vyjadreniam možno veriť. Základná otázka preto znie: je Mitrík pri informovaní o Gorile kompetentný a – najmä – je dôveryhodný?

K. Mitrík prevzal riaditeľský post v SIS v auguste 2010 ako človek mimo spravodajskej brandže a stranícky nominant. V SIS bol odkázaný na súčinnosť starších kádrov, čiže bol skôr riaditeľom „kontinuity”, konajúcim tak, ako mu „kontinuita” umožnila. Určitý pohľad, ako jeho mandát prebiehal, poskytuje Gorila II – klebetenie príslušníkov SIS a polície. Pravdivosť týchto prepisov ich aktéri nepopreli a Mitrík podľa nich nemal – diplomaticky povedané – procesy v SIS pod kontrolou. Prípady personálnych nominácií ako „R.O.” a „M.P.”(2),(3) to napokon aj bez Gorily II potvrdzovali.

To Mitríkovi nebránilo v rozhovore pre TA3(4) krátko pred voľbou riaditeľa NKÚ o riaditeľovaní v SIS vyhlásiť, že to bol: „vrchol mojej kariéry”, keďže „tam som poznal podstatu fungovania spravodajských služieb, i keď som o nich predtým veľa vedel a veľa čítal, ale tá pravda a podstata je ešte niekde inde.” Riaditelia však nechodia do SIS poznávať, že jej podstata je niekde inde, ako si dovtedy mysleli, ale riadiť ju vedomí si toho, aká je, či má byť jej podstata.
Máloktorý riaditeľ SIS ju celú aj reálne riadil, jeden ju však zrejme neriadil vôbec.
Mitrík tento lapsus priklincoval hneď ďalším výrokom: „Čiže tam sa nemôžte správať pokus omyl. Tam jednoducho musíte rozhodnúť v danej chvíli, ako riaditeľ, pretože Slovenská informačná služba je absolútne autokratický spôsob riadenia. Bez riaditeľa zo služby prakticky nemôže nič vyjsť …“. No, príliš bizarná predstava o riadení SIS. Vehementné tvrdenie K. Mitríka o absolútnej kontrole riaditeľa nad externými výstupmi viac ako tisícčlennej inštitúcie tak okrem pousmiatia skôr vyvoláva dojem, že to, čo zo SIS vychádzalo s jeho podpisom, vôbec nemuselo byť jeho rozhodnutím.

Hoci máloktorý riaditeľ SIS ju celú aj reálne riadil, jeden ju teda zrejme neriadil vôbec. Skôr si – popri pokynoch zhora – poctivo osvojoval stanoviská služobne starších podriadených, tlmočil ich a zabezpečoval tak „kontinuitu”. K. Mitrík bol viac hovorcom ako riaditeľom služby; hovoril a konal to, čím ho nadriadení a služba samotná poverili.

Čím dochádzame k Mitríkovmu paradoxuO čo menej kompetentný totiž bol, o to viac bol a aj je tento vo svojej podstate slušný a poctivý človek dôveryhodným.

(1) Eva Mihočková: Z lyžiarskeho vleku do funkcie (rozhovor), 11.6.2015, Plus 7 dní, str. 28

(2) http://www.zastupitelstvo.sk/DISKUSIA-BIH.html?aid=3386 (časť: Nicholson: Mitrík bol za Ernestom Valkom sa poradiť, či by mohol využiť služby Strýčka /bývalý príslušník Federálnej spravodajskej služby/ na bankrot firmy svojej dcéry…. Roman Osuský /kontrarozviedka/ je vnímaný políciou ako veľmi blízka osoba Takáčovcov)

(3) https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2011/cislo-23/mocni-muzi-v-sis.html

(4) Ako ďalej NKÚ? TA3 || 11:00 | V politike | 17.05.2015 |