Analýza finančných transakcií Kauza Gorila

Vo všetkých úspešných transakciách, na ktorých sa skupina Penta zúčastnila a ktoré boli spomenuté v “spise Gorila”, bola skupina Penta úspešná výlučne na základe predloženia najlepších ponúk, vrátane ponúk cenových. Zo žiadnej z transakcií investičnej skupiny Penta, ktoré sú uvedené v “spise” nevznikla štátu škoda a uskutočnili sa v súlade s platnými právnymi predpismi.

“Spis Gorila” obsahuje zmienku o 12 transakciách – finančných záujmoch investičnej skupiny Penta, ktoré mala presadzovať korupčnými metódami.

Priložená analýza preukazuje, že množstvo tvrdení o transakciách uvedených v “spise Gorila” nie je založených na pravdivých skutočnostiach a tieto si mnohokrát časovo, ako aj logicky odporujú.

Navyše, analýza prostredníctvom poukázania na skutkový stav jednotlivých (najmä privatizačných) transakcií dokazuje zákonnosť postupu spoločností patriacich do skupiny Penta v prípadoch, v ktorých sa zúčastnili na tendroch o nadobudnutie majetkových účastí štátu vyhlasovaných štátnymi orgánmi.

Analýza rovnako preukazuje, že vo všetkých úspešných transakciách, na ktorých sa skupina Penta zúčastnila, bola skupina Penta úspešná výlučne na základe predloženia najlepších ponúk, vrátane ponúk cenových. Analýza taktiež preukazuje, že skupina Penta mala investičné záujmy len v šiestich z dvanástich transakcií spomenutých v “spise Gorila”.