Ako to bolo so stopkou trestnému stíhaniu J. Haščáka v tzv. kauze „Arpáš“ Aktuality

Reakcia na článok „Kauzy 2021: Odsúdený Kočner, vojna v polícii aj priznania exfunkcionárov | Aktuality.sk

V bilancujúcom článku, zverejnenom dňa 30.12.2021, priniesol portál Aktuality.sk prehľad „káuz roku 2021“. Do tohto prehľadu pritom zaradil aj trestnú kauzu nášho klienta J.Haščáka, pričom použil nasledovný naratív: Vlani opätovne rozbehnutá kauza Gorila ani nie po roku dostala stopku rozhodnutím generálneho prokurátora podľa „§ 363“.

Takéto zhrnutie priebehu klientovej kauzy je značne skreslené.

 

A to aj keď dáme bokom nie veľmi priliehavé označenie „kauza Gorila“, ktoré pre trestnú vec údajného obchodovania s nahrávkami z ITP Gorila novinárka portálu použila. V skutočnosti sa totiž trestné stíhanie naozaj v „kauze Gorila“, ktoré začalo ešte 9.1.2012, vedie bez konkrétneho výsledku už takmer 10 rokov a uplynulý rok nebol v tomto smere nijakou výnimkou.

Generálny prokurátor pritom nedal stopku ani kauze „údajného obchodovania s nahrávkami Gorila“.

Uvedenej kauze  totiž nedal stopku nikto, generálny prokurátor iba konštatoval, že v nej absentoval dôvod na vznesenie obvinenia. Trestné stíhanie v tejto veci sa tak vrátilo jeho rozhodnutím do fázy tzv. stíhania „vo veci“.

 

Urobím ďalej jednu paralelu.

Zhruba štvrťroka je známe, že v tzv. kauze Čurilla a spol. sťažnostný súd (KS BA) zrušil obvinenia ako nezákonné, predčasné a nedôvodné. Viaceré médiá vrátane  vášho aj preto volajú po urýchlenom zrušení obvinenia plk. Čurillu a jeho kolegov.

V tomto kontexte (a to bez toho, aby sme akokoľvek hodnotili meritum tzv. kauzy „Čurilla“) je priam bizarné, že rovnakým metrom sa nemeria aj nášmu klientovi. Totiž o tom, že obvinenie J. Haščáka je nezákonné, predčasné a nedôvodné, rozhodol jednomyseľne trojčlenný senát NS SR ešte 7.1.2021.

Napriek tomu sme nezaznamenali väčšiu verejnú kritiku postupu dozorového prokurátora, ktorý v rozpore so závermi senátu NS SR sťažnosť klienta voči obvineniu zamietol, ani volanie „mienkotvorcov“ po tom, aby generálny prokurátor zjednal nápravu.

 

Klient bol tak takmer 8 mesiacov (7.1. – 31.8. 2021) obvinený v rozpore so závermi NS SR. A generálnemu prokurátorovi stačilo sa s týmito závermi NS SR stotožniť, za čo paradoxne následne čelil kritike on sám. Lebo dal vraj stopku tejto kauze. Nakoľko dozorový prokurátor inicioval dovolanie voči uzneseniu NS SR, ktorým bol náš klient prepustený z väzby a bola vyslovená nedôvodnosť jeho obvinenia, viaceré médiá šírili naratív, že generálny prokurátor vlastne predbehol dovolací senát a znemožnil mu tak vysloviť sa k dôvodnosti klientovho obvinenia.

Pritom z uznesenia o vznesení obvinenia jasne vyplýva, že „ani v prípade nezrušenia uznesenia o vznesení obvinenia by dovolanie ministerky nebolo úspešné, nakoľko sťažnostný súd sa jasne a logicky vyrovnal so všetkými relevantnými skutočnosťami.“.

Čiže ani keby Žilinka nezrušil obvinenie, dovolací súd by nemenil na záveroch sťažnostného súdu nič, vrátane záveru týkajúceho sa nedôvodnosti a nezákonnosti klientovho obvinenia, keďže „sťažnostný súd sa jasne a logicky vyrovnal so všetkými relevantnými skutočnosťami.“.

Možno teda uzavrieť, že obvineniu nášho klienta (nehovorme o kauze ako takej, tá žiadnu stopku nedostala) nedal stopku generálny prokurátor, ale pomerne jednoznačne jej dal stopku najvyšší súd. A vďaka podaniu dovolania závery sťažnostného senátu podporil jednomyseľne aj dovolací senát, čiže celkom 8 sudcov z vtedajších 15 sudcov trestnoprávneho kolégia.

 

NIET TEDA ŽIADNEJ INEJ KAUZY ZA MINULÝ ROK, V KTOREJ BY SÚDY V PRÍPRAVNOM KONANÍ VYSTAVILI OBVINENIU KONKRÉTNEJ OSOBY JEDNOZNAČNEJŠIU STOPKU, AKO TOMU BOLO V KAUZE JAROSLAVA HAŠČÁKA.

 

A na záver k vyššie zmienenému naratívu Aktualít.sk ohľadom kauzy J._Haščáka dodávam, že hovoriť o stopke vystavenej klientovej kauze zo strany generálneho prokurátora (napriek záverom sťažnostného a dovolacieho súdu) a súčasne volať po zrušení obvinenia plukovníka Čurillu a spol. tou istou generálnou prokuratúrou s argumentom „lebo tak už rozhodol sťažnostný súd“, je zaujímavou ukážkou, ako spájať nespojiteľné. Hoci, na druhej strane, v dnešnej dobe „oxymoronovej“, v ktorej správny „headline“ (v tomto prípade „stopka“) má navrch nad logickou štruktúrou novinárskeho textu, sa netreba čudovať ničomu.

 

*Táto reakcia bola dňa 30.12.2021 zaslaná redakcii Aktuality.sk