Štát sa ospravedlnil Jaroslavovi Haščákovi za nezákonné stíhanie a väzbu Aktuality
Reakcia na verejné vyjadrenie ÚŠP k rozsudku ESĽP v prípade „Haščák“ Aktuality
Môže sa občan Jaroslav Haščák domáhať náhrady škody spôsobenej štátom? Kauza Arpáš
Jaroslav Haščák podal prostredníctvom advokátskej kancelárie Dentons Ministerstvu  spravodlivosti SR žiadosť o predbežné prerokovanie svojho nároku na náhradu škody Kauza Arpáš
Komu zvonia do väzby Aktuality
1
/
54