70 pochybení v trestnom konaní

Kauza predaja nahrávok. Pohľad na Rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR

Obvinenie a väzobné stíhanie Jaroslava Haščáka bolo nezákonné. Dovolanie bolo šikanou obvinených

Odpočúvania v Gorile boli nezákonné

O
kauze
Arpáš

V roku 2011 bol na internete anonymne zverejnený tzv. spis Gorila. Jeho súčasťou bol aj prerozprávaný údajný obsah spravodajskej informácie príslušníčky SIS Ivety Šimovej. Údajná spravodajská informácia opisovala, ako mal bývalý príslušník SIS Ľubomír Arpáš, cez Zoltána Vargu predstaviteľom Penty predať nahrávky, ktoré vznikli použitím ITP zo strany SIS.

Obidve spoločnosti medzi sebou uzavreli obchodný vzťah, za účelom spracovania analýz a poskytnutia poradenstva v rôznych odvetviach (primárne v oblasti zdravotníctva). Celková odmena za tieto služby, vyplatená spoločnosťou Barkont spoločnosti IDENTITA predstavovala za približne rok a pol spolupráce presne 194.765 eur.

V roku 2015 bolo začaté stíhanie „vo veci“. Neskôr, 1. decembra 2020, bolo voči predstaviteľom firmy IDENTITA a Jaroslavovi Haščákovi vznesené obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, zločin prijímania úplatku, zločin podplácania a zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Jaroslav Haščák a Dana Arpášová boli rozhodnutím Špecializovaného trestné súdu vzatí do väzby. V januári 2021 ich však Najvyšší súd z väzby prepustil.

Trestné stíhanie, obvinenie a následné väzobné stíhanie Jaroslava Haščáka v tejto predmetnej veci považujeme od začiatku za šikanózne a nezákonné. Toto naše stanovisko podporili už svojim rozhodnutím 2 senáty Najvyššieho súdu (8 sudcov) a Generálny prokurátor SR, ktorý obvinenie koncom augusta zrušil.

Ako sa vyvíjala kauza Arpáš?

2006-2021
október 2006
Začiatok obchodnej spolupráce spoločností BARKONT a IDENTITA.
2006
25 september 2008
Ukončenie obchodnej spolupráce spoločností BARKONT a IDENTITA.
2008
2009
2010
december 2011
Zverejnenie spisu
Na internete bol anonymne zverejnený tzv. spis Gorila, vrámci ktorého bola obsiahnutá aj informácia, že Ľ. Arpáš mal predstaviteľom finančnej skupiny Penta za 3 – 4 mil. Skk odovzdať nahrávky zo spravodajskej akcie SIS s názvom Gorila na CD nosičoch
2011
2012
2013
december 2014
Návrh na začatie trestného stíhania
Návrh na začatie trestného stíhania
2014
25. júna 2015
Začaté trestné stíhanie vo veci.
Dňa 25.6.2015 bolo začaté trestné stíhanie vo veci.
2015
marec 2016
Vypočúvanie svedkov k vzťahu BARKONT – IDENTITA.
December 2015 – Marec 2016
2016
2017
2018
December 2019
Vypočúvanie svedkov k USB nájdenému v dome K.Kočnerovej (stopa č. 21).
Február 2019 – December 2019
2019
1. december 2020
Jaroslav Haščák obvinený z trestného činu podplácania a legalizácie príjmu z trestnej činnosti
Dňa 1. 12. 2020 bol Jaroslav Haščák obvinený z trestného činu podplácania a legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zadržaný pri výsluchu v inej trestnej veci v priestoroch PPZ – NAKA.
3. december 2020
Návrh na vzatie do väzby Jaroslava Haščáka
Dňa 3.12.2020 bol podaný návrh na vzatie do väzby Jaroslava Haščáka.
4. december 2020
Špecializovaný trestný súd Jaroslava Haščáka do väzby
Dňa 4.12.2020 vzal Špecializovaný trestný súd Jaroslava Haščáka do väzby.
2020
7. január 2021
Jaroslav Haščák bol 7.1.2021 prepustený z väzby
Jaroslav Haščák bol 7.1.2021 prepustený z väzby – Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatoval nedôvodnosť vznesenia obvinenia a neexistenciu dôvodov pre kolúznu väzbu.
január - jún 2021
Výsluchy svedkov po vznesení obvinenia.
Január 2021 – Jún 2021 Výsluchy svedkov po vznesení obvinenia.
31. augusta 2021
Obvinenie Jaroslava Haščáka zrušené generálnym prokurátorom
Dňa 31.8.2021 bolo obvinenie Jaroslava Haščáka zrušené generálnym prokurátorom Slovenskej republiky.
september 2021
Dovolací senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uznesením odmietol dovolanie
Dovolací senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uznesením odmietol dovolanie ministerky spravodlivosti voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7.1.2021, v ktorom sa súčasne stotožnil so závermi rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7.1.2021.
2021

Ako rozhodli súdy a Generálny prokurátor SR?

Najvyšší súd

(3-členný senát)


Najvyšší súd jednoznačne konštatoval, že ani jedna z materiálnych podmienok väzobného stíhania nebola splnená. Najvyšší súd konštatoval  nedôvodnosť trestného stíhania a neexistenciu väzobných dôvodov.

Dôkaznú situáciu Najvyšší súd vyhodnotil tak, že samotná dôvodnosť trestného stíhania je opretá len o jeden, navyše procesne nepoužiteľný, dôkaz (tzv. spravodajská informácia, ktorej pôvodcom mala byť príslušníčka SIS Iveta Šimová). 

S ohľadom na to dospel Najvyšší súd k záveru, že pokiaľ ide o trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, OČTK „nezabezpečili taký objem dôkazov a z nich plynúcich skutočností v takej kvalite, ktoré by boli spôsobilé v určitej vyššej miere pravdepodobnosti potvrdiť dôvodnosť podozrenia zo spáchania trestného činu legalizácie“. Čo sa týkalo trestného činu podplácania, „súčasťou spisu v prejednávanej veci nie je žiaden zákonný, procesným spôsobom získaný dôkaz, ktorý by dôvodnosti trestného stíhania pre trestný čin podplácania nasvedčoval“.

Generálny prokurátor


Generálny prokurátor Slovenskej republiky svojim rozhodnutím podľa § 363 a nasl. TP vyhovel návrhu na zrušenie uznesenia vyšetrovateľky NAKA zo dňa 1. 12. 2020 o vznesení obvinení (o.i.) J.Haščákovi, ako aj uznesenia dozorového prokurátora zo dňa 10. 3. 2021, ktorým bola zamietnutá sťažnosť J.Haščáka voči týmto obvineniam.

Generálny prokurátor uviedol, že v  trestnom stíhaní neboli zistené žiadne také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali vznesenie obvinení a že také skutočnosti neboli zistené ani po vznesení obvinenia. Pôvodné podozrenie o „kúpe“ tzv. nahrávok Gorila, ktoré sa malo opierať o údajnú spravodajskú informáciu Ivety Š. z roku 2007, nebolo za 6 rokov trestného stíhania dôkazne overené a ostalo teda po celé toto konanie len v rovine nepodložených tvrdení, ako boli zverejnené na internete v tzv. spise Gorila v roku 2011. T.j. na úrovni dôkazu z „tretej ruky“. Generálny prokurátor poukázal aj na ďalšie flagrantné pochybenia OČTK v trestnom konaní.

Najvyšší súd

(5-členný dovolací senát)


Nezákonnosť obvinenia J. Haščáka po rozhodnutí generálneho prokurátora potvrdil aj dovolací senát Najvyššieho súdu SR pomerom hlasov 5 : 0, v odôvodnení uznesenia, ktorým 20. 9. 2021 odmietol dovolanie ministerky spravodlivosti v trestnej veci Jaroslava Haščáka.

Najvyšší súd uviedol, že ani v prípade nezrušenia obvinenia by dovolanie ministerky nebolo úspešné, z čoho vyplýva, že dovolaním napadnuté rozhodnutie Najvyššieho súdu z 7.1.2021 bolo zákonné a vecne správne.

„Pre úplnosť dovolací súd nad rámec uvádza, že ani v prípade nezrušenia uznesenia o vznesení obvinenia by dovolanie ministerky nebolo úspešné, nakoľko sťažnostný súd sa jasne a logicky vyrovnal so všetkými relevantnými skutočnosťami.“