Rozsudok ESĽP vo veci Zoltána Vargu proti Slovenskej republike Aktuality

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil 20.7.2021 Rozsudok vo veci Zoltána Vargu proti Slovenskej republike. Celý rozsudok si môžete prečítať tu.