Zrušenie obvinenia J. Haščáka v kauze Gorila Aktuality

Pred 15 mesiacmi vzniesla polícia v kauze Gorila obvinenie siedmim osobám vrátane J. Haščáka. Vyšetrovateľka Martina Babacsová vtedy obvinila Jaroslava Haščáka zo založenia zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Obhajoba J. Haščáka od začiatku tvrdí a v sťažnosti voči obvineniu vysvetlila, že obvinenie nie je dôvodné, nakoľko sa neopiera o žiadne dôkazy a nakoľko skutky kladené v obvinení J. Haščákovi za vinu sa nestali.

Dnes bolo obhajcom J. Haščáka doručené uznesenie, v ktorom dozorový prokurátor prípadu uviedol, že sťažnosti obvinených sú dôvodné a ktorým aj preto obvinenie vznesené J. Haščákovi a ďalším šiestim osobám zrušil.

Vítame, že dozorová prokuratúra uznala, že obvinenie vznesené J. Haščákovi je nedôvodné a nezákonné.

Za satisfakciu obhajoba považuje aj to, že Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa stotožnil s jej argumentom, v zmysle ktorého M. Babacsová mala v čase vznesenia obvinenia prerušený výkon funkcie policajta, a to z dôvodu vykonávania platenej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva. Pritom treba zdôrazniť, že z uvedeného dôvodu ho táto osoba mala prerušený nielen v deň vznesenia predmetného obvinenia (23.11.2022), ale aj počas celého výkonu funkcie obecného poslanca.

Inak povedané, dňa 1.12.2020 J. Haščáka zadržala a zásahu 60 kukláčov Digital Parku II velila civilná osoba a nie policajt!!! A táto civilná osoba tri roky zároveň nezákonne šéfovala elitnému policajnému tímu Gorila a za toto svoje protiprávne konanie navyše aj protiprávne poberala plat.

Pre úplnosť uvádzame, že argument súbehu platených funkcií vyšetrovateľky a obecného poslanca je známy od decembra 2022 (zo sťažnosti aj mediálnych vyhlásení obhajoby J. Haščáka) a špeciálnej prokuratúre nič nebránilo zrušiť obvinenie už viac než pred rokom.

Toto rozhodnutie ÚŠP zároveň vyvracia manipulatívne argumenty, produkované o.i. aj samotným špeciálnym prokurátorom D. Lipšicom, ako má byť J. Haščák jedným z hlavných beneficientov novelizácie Trestného zákona.

Benefitovať mal vraj z dôvodu, že táto novela mala umožniť, aby sa skutky v Gorile, z ktorých bol J. Haščák donedávna obvinený, premlčali. Avšak nie táto novela, ale opakované hrubé prešľapy a diletantizmus vyšetrovania civilnej osoby M. Babacsovej sú dôvodom, že v minulosti súdy a teraz aj dozorujúce orgány konštatujú nezákonnosť takýchto obvinení.

J. Haščák vážne zvažuje, že si v dôsledku nezákonného vyšetrovania Gorily bude uplatňovať náhradu škody voči štátu a podá aj z tohto dôvodu trestné oznámenie pre obzvlášť závažný zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. A na záver chce J. Haščák osobitne zdôrazniť, že aktuálny procesný vývoj potvrdil, že premlčanie kauzy Gorila a trestného stíhania založeného na zmätočných obvineniach zo strany „civilnej osoby“ naozaj nepotrebuje a na prejednaní veci bude trvať.