Minister Mikulec o preverovaní razie v Digital Parku klame Aktuality

Právni zástupcovia J. Haščáka a  Penty podali dňa 11. 10. 2022 podnet na Výbor pre obranu a bezpečnosť NR SR („VOB“) za účelom preskúmania zákroku príslušníkov Útvaru osobitného určenia („ÚOU“) v  priestoroch Penty (viď tlačová správa zo dňa 17.10.2022).

Dňa 19.10.2022 publikoval portál sme.sk článok „Haščák chce po ospravedlnení počuť aj to, že polícia nezvládla raziu v Pente“ s podnadpisom „Konanie blokuje Penta, tvrdí Mikulec“. Prakticky identický text prinieslo vydanie denníka SME dňa 20.10.2022. Z vyjadrení ministra vnútra Mikulca, poskytnutých prostredníctvom jeho hovorkyne a odcitovaných v článku, vyberáme:

Ministerstvo vnútra v reakcii na tieto ponosy tvrdí, že to je práve Haščák a Penta, kto celý proces zdržiava.

 Trvanie kontroly je okrem iného ovplyvnené aj súčinnosťou zo strany zástupcov predmetnej spoločnosti, ktorá v súčasnosti analýze podrobované materiály dodala až 6. októbra 2022, teda 2,5 mesiaca po tom, ako o ne požiadal Úrad inšpekčnej služby,“ povedala hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.

 To je aj dôvod, prečo sa kontrola zatiaľ neskončila, tvrdí rezort. Bez jej záverov inšpekcia nedokáže uzavrieť ani trestné konanie, ktoré na inšpekcii prebieha súbežne. O jeho podrobnostiach či štádiu, v akom sa nachádza, však vnútro nechce hovoriť s vysvetlením, aby nenarušilo alebo nezmarilo vyšetrovanie.

(…)

Minister vnútra Roman Mikulec z OĽaNO však s prerokovaním prípadu na parlamentnom výbore nesúhlasí. „Ide o tzv. „živé“ vyšetrovanie. Rezort vnútra je za to, že by sa takéto prípady nemali verejne prejednávať,“ odkázal Mikulec.“.

Uvedené tvrdenia, ktoré zazneli verejne (formou priamej aj nepriamej reči) doteraz neboli ministerstvom ani ministrom dementované, pokladáme ich preto za autentické výroky, za ktorými si minister a ministerstvo stojí.

Vyššie uvedené vyjadrenia ministra vnútra sú nepravdivé, manipulatívne a zavádzajúce.

Uvedené je o to závažnejšie, že do okruhu podozrivých vo veci iniciovanej trestným oznámením J. Haščáka patria blízki spolupracovníci pána ministra (obaja poslední prezidenti Policajného zboru).

V prvom rade, v tejto veci vôbec nejde o kamerové záznamy, ktoré sú len podporným dôkazom. My sme už v rámci konania o trestnom oznámení J. Haščáka predložili časti videozáznamov z priebehu „razie“, ktoré podľa našej mienky vystihovali typové situácie zlyhaní polície pri jej služobnom zákroku (tie časti, ktoré zverejnili médiá). A pokladali sme ich za postačujúce na to, aby bolo začaté trestné stíhanie.

T.j. aby začalo vyšetrovanie, v priebehu ktorého by museli byť vypočutí poškodení, ako aj ďalší svedkovia (kukláči, operatívci, policajní funkcionári) k priebehu udalostí, ktoré sa však odohrávali vo významnej miere v časti priestorov, ktoré kamery nesnímali, v ktorých však policajti rovnako nedôvodne a neprimeraným spôsobom obmedzovali prítomné osoby na slobode. Napokon manipuláciu so súhlasom policajného prezidenta s „raziou“ kamera v Pente neodhalí. Žiaľ, ani po roku a pol vyšetrovanie začaté nebolo.

Koniec koncov tomu, že tu primárne ani nemalo ísť o preverovanie kamerových záznamov z interiéru, zodpovedá aj postup polície:

 • do dnešného dňa vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby („ÚIS“) neprejavila záujem o kamerové záznamy z kancelárskych interiérov, kde prebehol zákrok;
 • rovnako o ne neprejavili záujem kontrolóri ÚIS, keď v období od októbra 2021 do marca 2022 vykonávali kontrolu priebehu služobného zákroku. Skúmali totiž iba kamerové záznamy zo spoločného vestibulu na prízemí, hoci bolo jasné, že podstata tvrdení o nezákonnosti zásahu  sa týka 6. a 7. poschodia.

Za takýchto okolností uviesť, že neposkytnutie súčinnosti odďaľovaním poskytnutia kamerových záznamov je dôvodom, pre ktorý nemožno ukončiť kontrolu ÚIS, je nehorázna LOŽ.

Kontrola bola totiž 1. 3. 2022 ukončená napriek tomu, že kontrolóri interiérovými kamerovými záznamami nedisponovali, od nás ich nežiadali a klient sa o vykonanej kontrole dozvedel, až keď skončila, nakoľko ho počas nej vôbec nepožiadali o súčinnosť. A to napriek tomu, že kontrola bola vykonávaná aj na preskúmanie časti tvrdení v trestnom oznámení J. Haščáka.

Ako môže príčetný človek potom tvrdiť, že práve naša nesúčinnosť bráni ukončeniu kontroly, keď ju s pochybnými závermi ukončili bez toho, aby nás akokoľvek kontaktovali a požiadali o doplňujúce informácie?

Aktuálne je otvorená nová kontrola, zrejme od júla tohto roku a s kontrolórmi sme sa stretli 6.10.2022. Dôvodom kontroly má byť vraj, že si kontrolóri dodatočne uvedomili, že neskúmali, hoci skúmať mali, aj interiérové záznamy.

Na prelome júla a augusta 2022 sme prijali požiadavku ÚIS v rámci tejto „druhej kontroly“, aby sme im oznámili, či sme ochotní a schopní poskytnúť im všetky kamerové záznamy.

Tu treba uviesť, že tieto záznamy sme ani my a tobôž klienti vôbec nemuseli mať, aj kvôli krátkej lehote, po ktorej ich zhotoviteľ záznamov v zásade musí zničiť. Avšak vďaka tomu, že záznamy v minulosti podliehali skúmaniu pri príprave podaní, sa zachovali. Nikto nás však až do júla / augusta 2022 nekontaktoval, či ich máme.

Minister tvrdí, že sme „až“ 2,5 mesiaca zdržovali odovzdanie týchto záznamov. V skutočnosti je pravda nasledovná:

V reakcii na požiadavku ÚIS služby vznesenú mimochodom 1 3/4 roku po razii, sme museli:

 • zinventarizovať, aké záznamy vôbec máme,
 • opätovne ich prezrieť vzhľadom na ochranu práv klientov aj osôb zaznamenaných na týchto záznamov,
 • zanalyzovať si, či a za akých podmienok ich môžeme polícii podľa práva poskytnúť, ak síce dá klient  súhlas, avšak všetky zaznamenané osoby nie a ak zároveň zákon ustanovuje obmedzený účel ich použitia.

Uvedené úkony trvali pochopiteľne určitú dobu – aj kvôli dovolenkovému obdobiu – a polícii sme sľúbili, že ich budeme informovať o závere nášho posúdenia do konca septembra. Tak sa aj stalo a kamerové záznamy boli následne dňa 6.10.2022 polícii osobne aj s podrobným vysvetlením odovzdané.

Preto takéto konanie označovať za nesúčinnosť je hanebné a zavádzajúce.

Nielenže priebehu kontroly nijako nebránime, ale táto kontrola – o nás bez nás – už dávno (v marci 2022) skončila, a to uspokojením sa so zjavne nepravdivým opisom priebehu zákroku. To, čo prebieha aktuálne, je nová kontrola, keďže inšpekcia sama uznala, že pôvodne zákrok neskúmala dostatočne.

Radi by sme novú kontrolu vnímali ako sebareflexiu zodpovedných, vrátane toho, že nebudú skúmať iba kamerové záznamy, ale pozrú sa najmä na iné nedostatky zákroku a jeho povolenia, na ktoré upozorňujeme. Avšak výhovorkou na „nesúčinnosť“ minister len ukazuje, že to s tou sebareflexiou nebude zrejme až také horúce.

Aj ďalšie tvrdenie, že bez záverov kontroly inšpekcia „nedokáže uzavrieť trestné konanie“, je klamstvo. Za takéto vedomé zavádzanie verejnosti by mal minister niesť aj právnu zodpovednosť.

 • V prvom rade, neprimeranosť zákroku – aj v priestoroch, kam nedosiahli kamery – vedia potvrdiť svedkovia. Tých ale kontrolóri „vypočúvať“ nemôžu.
 • Po druhé, vyšetrovateľka je zo zákona povinná rozhodnúť o trestnom oznámení do 30 dní a ak existuje konkrétne podozrenie, má začať trestné stíhanie „vo veci“, lebo až po jeho začatí môže začať aj riadne dokazovanie – najmä výsluchy svedkov.
 • Ďalej, k potrebným zisťovaniam pred rozhodnutím o trestnom oznámení určite nepatrí kontrola podľa zákona o štátnej kontrole, vykonávaná ÚIS.
 • Vyšetrovateľka sa napriek tomu začatiu trestného stíhania „vo veci“ už 19 mesiacov úspešne vyhýba. Navyše vyšetrovateľka musí vypočuť B. Zuriana, jeho vyjadrenia totiž priamo indikujú podozrenie z trestného činu, ktorý ona preveruje. Nakoľko B. Zurian dlhodobo tvrdí, že o razii vopred nevedel, z čoho plynie, že súhlas k nej bol zmanipulovaný. Bez začatia trestného stíhania však výsluch svedka nie je možný a (aj) tohto výsluchu sa zrejme niekto obáva.

Mimochodom krátko na to, ako sme v liste vyšetrovateľke poukázali na potrebu vypočutia B. Zuriana, začala druhá kontrola, na ktorú sa aktuálne ministerstvo „vyhovára“ ako na prekážku uzavretia preverovania trestného oznámenia J. Haščáka.

Ministerstvo tiež bez hanby tvrdí, že o podrobnostiach kontroly nechce informovať, „aby nenarušilo alebo nezmarilo vyšetrovanie“. Pán minister, to vážne pokladáte ľudí za hlupákov?

Veď inšpekcia žiadne vyšetrovanie nezačala, keďže klientove trestné oznámenie doteraz nevybavila, tak čo má byť potom zmarené? ( Navyše kontrola a trestné konanie sú dva odlišné právne procesy. )

Minister dokonca uvádza, že s prerokovaním prípadu na parlamentnom výbore nesúhlasí, lebo[i]de o tzv. „živé“ vyšetrovanie.

Pán minister, to je na uterák, vyšetrovanie predsa začne, až keď vyšetrovateľka vydá uznesenie o začatí trestného stíhania a to sa nestalo. To, čo sa v tej „trestnej veci,“ ktorú žiadame predložiť na VOB, deje, je „mŕtve“ predprípravné konanie, keďže vyšetrovateľka je nečinná a vyšetrovanie očividne nechce začať.

Ale poďme teda hrať tú „hru“, že na VOB s Vami nikdy neboli prejednávané „živé“ trestné veci. Potom sú nasledovné prípady prejednané VOB za účasti ministra vnútra zrejme „hoaxy“:

„(…) Minister vnútra Roman Mikulec po branno-bezpečnostnom výbore k udalostiam v Miloslavove uviedol, že v prípade zatiaľ žiadne obvinenia nepadli. (…) „Je tam vykonávané znalecké dokazovanie a predpokladám, že po ňom budú vznesené nejaké obvinenia,“ padlo počas tlačovej konferencie.“

Záver: V tejto „živej“ trestnej veci konali OČTK (znalecké dokazovanie, minister predpokladá vznesenie obvinení), napriek tomu o nej prišiel minister Mikulec na VOB referovať.

Podľa zápisnice zo schôdze VOB konanej 8.11.2021 poslanci si o.i. prizvali ministra Mikulca, aby s ním prejednali používanie ITP v kauze Očistec, čo je trestná vec, ktorá je naozaj až priveľmi „živá“.

Podobné prípady za predošlej vlády, kedy vec vyšetrovanú policajnou inšpekciou prerokoval VOB, sa týkali napr. zásahu polície voči postrelenej vodičkesmrti maloletého Tomáša po policajnej naháňačke. Tiež referoval minister vnútra, len iný, a to R. Kaliňák.

K tomuto prehľadu dva komentáre. Jednak že pán minister sa nemusí obávať verejnosti na výbore, keďže výbor sa vie uzniesť aj na neverejnom režime schôdze, keď už sa „živou vecou“ za účasti pána ministra bude zaoberať. A zároveň že pán minister Mikulec by sa za toto verejné zavádzanie mal verejnosti, ktorej sa tak obáva, ospravedlniť. Sám totiž v našom prípade odmieta, čo v iných robil a akceptoval.

 

Na záver uvádzame, že pán redaktor Kováč pripomína vyjadrenie veliteľky zásahu Lynx Commanda v DPII, M. Babacsovej, podľa ktorého „právnici Haščáka si policajtov nahrávali a zastrašovali ich.“ K tomuto vyvolávaniu „duchov“ zlých advokátov, ktorí páchajú nezákonnosti na truc polícii, sa žiada dodať, že

 • udalosti tvrdené M. Babacsovou sa mali stať až po skončení zásahu ÚOU v DPII, takže s ním nesúvisia.
 • advokátska komora vyhodnotila podnet (ktorý dorazil do médií skôr ako na komoru) ako neopodstatnený,
 • M. Babacsová pritom nepožiadala komoru o preverenie tohto záveru, hoci na to mala právo,
 • nahrávanie priebehu prehliadky kancelárie J. Haščáka bolo nielen právom, ale dokonca povinnosťou advokátov (mimochodom, v poučení v zápisnici o prehliadke sa uvádza: „to čo sa na tomto úkone nahrávalo, je len pre Vaše potreby“, t.j. pre potreby obhajoby, zjavne teda nemohlo ísť o nelegálne konanie),
 • jediný, kto tu niekoho zastrašoval, bolo Lynx commando pod vrchným velením šéfky tímu Gorila, zasahujúce takmer isto bez súhlasu policajného prezidenta, v čom má prsty M. Babacsová a jej „pisárska chyba“.

Pritom hoci je mimoriadne závažné podozrenie, že sa M. Babacsová podieľala na manipulácii súhlasu s nasadením ÚOU v DPII, už dávnejšie známe, polícia ho nevyšetruje a nevypočúva svedkov, ktorí sa k nemu môžu vyjadriť, namiesto toho sa vedenie rezortu aktuálne vyhovára na nutnosť preveriť kamerové záznamy.

Vážený pán minister, okolnosti antedatovania a skompilovania súhlasu policajného prezidenta na zákrok kukláčov si na základe kamerových záznamov nepreveríte, tak sa, prosím, na ne nevyhovárajte.

 Radšej prosím zabezpečte, nech sa začne to „živé“ vyšetrovanie, ktoré neprebieha, hoci sa naň odvolávate ako na dôvod, pre ktorý Vás vraj nemôže vypočuť VOB, hoci naň inak bežne v podobných prípadoch chodievate.