Akcia Gorila bola nelegálna. Potvrdil ESĽP aj vo veci J. Haščáka Kauza Gorila

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) dnes opätovne potvrdil, že všetky materiály z akcie Gorila sú nelegálne a musia byť zničené. To vylučuje ich použitie na akékoľvek právne účely, vrátane dokazovania v trestnom konaní.

Jaroslav Haščák teda postupoval plne legitímne, keď sa tohto zničenia opakovane pred štátnymi orgánmi domáhal a jeho víťazstvo v spore so štátom pred štrasburským súdom to len potvrdzuje.

Očakávame preto, že rozsudok ESĽP bude Slovenská republika rešpektovať, tento rozsudok bude bez ďalších prieťahov plniť a vyvodí z neho náležité konzekvencie.

Chceme totiž osobitne zdôrazniť, že povinnosť zničenia materiálov z akcie Gorila vyplýva štátu už z rozsudku ESĽP vydaného v lete 2021 vo veci Zoltána Vargu. Nepeňažné povinnosti vyplývajúce z tohto rozsudku však štát doposiaľ ignoroval.

Oba spomenuté rozsudky pritom vystavili Slovenskej republike nelichotivé vysvedčenie, keď v prípadoch pánov Haščáka a Vargu identifikovali nie náhodné, ale systematické zneužívanie štátnej moci, ktorého obeťami sa obaja stali.

Dnešným rozsudkom ESĽP – rovnako ako v kauze Varga – bola sťažovateľovi priznaná finančná satisfakcia (vo výške 9.750 eur), ktorú pán Haščák mieni venovať obetiam trestných činov.

ESĽP zároveň zatiaľ neidentifikoval porušenie procesných práv pána Haščáka v pôvodnej trestnej veci „Gorila“ (ide o vec začatú po zverejnení tzv. internetového spisu v decembri 2011). Podľa ESĽP totiž slovenské orgány zatiaľ neobjasnili charakter a pôvod údajných nahrávok „Gorila“ zaistených v roku 2018. Pokiaľ však štát dnešný rozsudok ESĽP nenaplní, k namietanému porušeniu procesných práv pána Haščáka dôjsť môže.