Reakcia Valerie Haščákovej na dnešné vyhlásenia Daniela Lipšica Kauza Gorila

Ako advokátka Jaroslava Haščáka reagujem na posledné vyhlásenie Daniela Lipšica, v ktorom uviedol, že v minulosti neposkytoval právne služby J. Haščákovi a nepripravoval pre neho návrh zákona.

Jaroslav Haščák bol klientom advokátskej kancelárie (AK) Dentons aj ako fyzická osoba. Služby J. Haščákovi v mene AK Dentons osobne poskytol aj D. Lipšic. Za tieto služby D. Lipšica pre J. Haščáka bola zo strany AK Dentons vystavená faktúra č. 281900288 na sumu 10.200 EUR, a to dňa 20.6.2019 priamo na meno a účet J. Haščáka. Faktúra bola J. Haščákom riadne a včas zaplatená. Išlo o prácu na návrhu zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorú vykonával osobne Daniel Lipšic.

V prípade súhlasu Daniela Lipšica som pripravená zverejniť emailovú komunikáciu k danej téme medzi mnou a D. Lipšicom. Z jej znenia je zrejmé, že D. Lipšic pracoval na návrhu textu znenia zákona a rovnako z nej vyplýva, že som sa k danej téme s D. Lipšicom stretávala. Niektoré stretnutia prebehli aj za účasti JUDr. Petra Kubinu, partnera AK Dentons.

Potvrdzujem, že D. Lipšic poskytoval služby aj pre spoločnosti zo skupiny Penta.

Snaha D. Lipšica dištancovať sa od poskytovania právnych služieb J. Haščákovi a spoločnostiam skupiny Penta pôsobí falošne. Skutočnosť, že klienti mali uzatvorenú zmluvu s AK Dentons a táto im vystavovala aj faktúry, žiadnym spôsobom nevyvracia skutočnosť, že služby poskytovali klientom advokáti spolupracujúci s AK Dentons (ako napr. D. Lipšic). Klient nemá žiaden dôvod zaujímať sa o detaily toho, aký je obchodný, resp. zamestnanecký vzťah medzi konkrétnym advokátom a kanceláriou, ktorá mu poskytuje služby. V tomto prípade je rozhodujúce, že J. Haščák ako fyzická osoba a spoločnosti zo skupiny Penta využívali právne služby AK Dentons a medzi ich konkrétnych vykonávateľov patril aj advokát spolupracujúci s AK Dentons D. Lipšic.

*******************

Daniel Lipšic má teda asi len krátku pamäť a v dôsledku toho si veci nie vždy dobre pamätá. To sa prejavilo už aj v minulosti. Ako príklad uvádzam tri rozhovory, ktoré D. Lipšic absolvoval v priebehu dvoch mesiacov na prelome rokov 2020 a 2021, a v ktorých na rovnakú otázku v súvislosti s ponukou na zastupovanie J. Haščáka v kauze Arpáš dokázal odpovedať tromi možnými spôsobmi:

  • V rozhovore pre Aktuality s M. Vagovičom dňa 12.2020 zastupovanie J. Haščáka D. Lipšic nechce komentovať; bližšie tu: „NA ROVINU s Danielom Lipšicom: Obhajujem aj kajúcnikov, lebo odkrývajú veľkú špinu v politike“ (https://www.youtube.com/watch?v=mF8VI5o8ciY&t=46s

Ide naozaj o široko rozkročený rozpor, ktorý podľa môjho názoru nepotrebuje ďalší komentár. Každopádne pre úplnosť uvádzam, že ak niekto dával J. Haščákovi ponuku na zastupovanie, bol to práve Daniel Lipšic. Viď WhatsApp správu z 2.12.2020, ktorou D. Lipšic ponúkal J. Haščákovi kajúcnictvo.

 

Dokumenty na stiahnutie